ردیف

نوع فرم

جهت دریافت فرم درخواستی اینجا را کلیک کنید

1

لاجوردی-تاریخ

جهت دریافت جزوه درخواستی اینجا را کلیک کنید

2

رسولی-کارآفرینی

جهت دریافت جزوه درخواستی اینجا را کلیک کنید

3

ریس کرمی-اقتصاد خرد

جهت دریافت نمونه سوال درخواستی اینجا را کلیک کنید

4

یزدی نژاد-اقتصاد خرد

جهت دریافت جزوه درخواستی اینجا را کلیک کنید

5

رسولی-الگوی طرح کسب و کار

جهت دریافت فایل درخواستی  اینجا را کلیک کنید

6

حجازی-سیستم های اطلاعاتی حسابداری

جهت دریافت فایل درخواستی  اینجا را کلیک کنید

7

عبدی-سیستم های اطلاعاتی حسابداری

جهت دریافت فایل درخواستی  «اینجا» را کلیک کنید

7

سزاوار-بازار پول و سرمایه

جهت دریافت فایل درخواستی  «اینجا» را کلیک کنید

7

سزاوار -مبانی مدیریت سرمایه گذاری

جهت دریافت فایل درخواستی  «اینجا» را کلیک کنید